slow living

Lēni dzīvojot, dzīve kļūst garāka. / Living slowly makes life longer.