Life in layers

Es jūtu dzīvi slāņos – pasaule ņirb, skan, griežas, veļas, tā ir pilna ar smaržām, gaismām un vibrācijām. Sajūtas klājas virs sajūtām, viena doma nomaina otru, veidojot dzīvi slāņos.

Šīs sērijas darbi pieejami ierobežotā tirāžā – 50 eksemplāros katrs, drukāti uz auduma vai papīra, 60 * 90 cm (ieteicamais izmērs), parakstīti un numurēti. Iespējama arī brīvdabas palagu versija kā izstādē vasarā.

I feel life in layers – the world sings, moves, touches, glimpses and is full of smells, sounds and vibrations; emotion lays over emotion, one thought changes the other. When you experience those moments really slowly, they tend to form layered emotions.

These series are available in limited edition of 50, printed on canvas or paper, 60 * 90 cm (suggested size), signed and numbered on front. It is possible to print also an outdoor version.

velas-diena

Bērnu smiekli. Par bērnu smiekliem esmu gatava pārdot dvēseli. Veļas diena ar izkārtiem palagiem un bērnu smiekli man ir divi neatdalāmi notikumi. Darbs sastāv no trim kadriem – izkārta veļa, skrienošu bērnu silueti un logs. Visi uzņemti Lisabonā.

Children laugh. Children laugh is a sound that I would trade-off my soul. Laundry day is a time with family and children laugh is a part of it. Piece consists of 3 pictures – laundry, silhouettes of 2 running kids and hallway with windows and doors at the end. All pictures taken in Lisbon.

stairway-to-nowhere

Kāpnes uz nekurieni. Reizēm gadās kāpt pa kāpnēm, kas ved uz nekurieni. Ar cerībām par dīku dzīvi zem palmas vai beigties ar skumju pilnu skatienu. Bet tik un tā šīs kāpnes ir burvīgas. Lisabona

Stairway to nowhere. Sometimes it happens to climb some stairs that appears leading to nowhere. The long walk can be accompanied with hopes about chill-out under the palm trees or it can end with a deep sadness. But still, the stairs are beautiful! Lisbon

simts-kug%cc%a7i-laguna

Simts kuģi lagūnā. Novilkt basas kājas lai iegrimtu sapņos par simts maziem kuģīšiem, kas šūpojas lagūnas viļņos aiz restota loga. Lisbon

Hundred ships in laguna. To take off your shoes and daydream about hundred small ships in laguna behind the shutters. Lisbon

tauren%cc%a7i-vedera

Taureņi vēderā. Tā sajūta, kad taureņus vēderā nevar apklusināt ne lietus, ne slapjas kājas, ne nakts vidus. Syracuse, Italy & Naantali, Finland

Butterflies in stomach. That flattering feeling of butterflies in stomach that can’t be silenced neither by rain nor wet feet, nor the middle of night. Syracuse, Italy & Naantali, Finland

sestdiena-venecija

Sestdiena Venēcijā. Fenomens, kas skāris gandrīz ikvienu planētas iedzīvotāju – trīs zeķu neatrisinātā mīkla. Venēcija.

Saturday in Venice. A real human phenomena that affects everyone on the planet – the mystery of three socks. Venice

rio

Rio. Gaisma, kas iekrīt ūdenī un raksta savā valodā ņirbošus, cilvēkiem neizlasāmus burtus. Tāpat kā karnevāls, kas nav saprotams tiem, kas tajā nepiedalās. Lisabona & Venēcija.

Rio. The light falling in the river writes letters unreadable by hymans. The same as carnival – impossible to understand by those who don’t participate. Lisbon & Venice.

putni-uz-gaismu

Putni uz gaismu. Kukaiņi sitas pret lampu, apdedzinās un nokrīt. Un nākamais tūkstotis tāpat. Kā cilvēks ar vaska spārniem. Un putni? Rīga un Sicīlija.

Birds towards the light. Thousands of insects fly to the bulbs, get burned and fall dawn. Like a man with wax wings. And birds? Riga & Sicily.

mamma-ar-putniem

Mamma ar putniem. Vesela cilvēku komūna pasaulē, kas zīmē to, ko redz, galvenokārt pilsētās. Tuša un ūdenskrāsas ir iecienītākā viņu tehnika. Baloži, logi, pilsētas sajūtas. Lisabona, 2016

Urban sketchers is a worldwide community of people who draw on location, mostly in cities, but can be anywhere. Watercolours along with pen and ink is the most favourite techniques used in urban sketching. Pigeons, windows, enjoyed city life by observing, drawing and sharing, even exchanging through postcards. Taken in Lisbon, 2016

lx-factory

LX factory. Logs, metro shēma, fabrikas atspīdums. Patiesībā restorāns ielu māksla. Nē, nevis vandālisms. Viss ir savādāk nekā izskatās. Lisabona.

LX factory. A window, subway map, reflection of the factory. In reality a restaurant and street art. No, not a vandalism. Everything looks a bit different than it is. Lisbon.

jezus-un-aitas

Jēzus un aitas. Latvija, Francija, Portugāle.

Jesus and sheep. Latvia, Frnace, Portugal.

cukurvate

Cukurvate. Kad nošķebina griešanās karuselī un no cukurvates lipīgi pirksti, mati, maks un kabatas. Barselona.

Cotton candy. When you get nauseous because of merry-go-round and everything is sticky after cotton candy – fingers, hair, wallet and pockets. Barcelona.

bcn-vertigo

BCN vertigo. Griežas pret savu gribu. Un milzīgas pūces acis tikai noskatās. Barselona.

BCN vertigo. Turning against the free will. And the owl with big eyes just blinks. Barcelona.

Agnese Aljena_whatever happens 1 s

Lai notiktu, kas notikdams I. Lilijtante katru sestdienu ies uz kapiņiem, bērni zīmēs uz ielas un kaimiņš drillēs savu mīļāko dziesmu. Korsika, Rīga.

Life goes on I. Aunt Lily goes to cemetery every Saturday (taken in Corsica in 2006), school children keep drawing on streets (taken in Riga around 2008) and music plays (photographed in Riga in 2014) without stopping in neighbours flat.

Agnese Aljena_whatever happens 2

Lai notiktu, kas notikdams II. Kāds vienmēr atgriezīsies mājās pēc pasaules ceļojumiem un svētdienās zvanīs baznīcu zvani. Sicīlija.

Life goes on II. There will always somebody returning home from travelling for better times and church bells will be always ringing on Sundays. Sicily.

Agnese Aljena_whatever happens 3

Lai notiktu, kas notikdams III. Itāļi nesteidzoties dzers savu kafiju, kaimiņmājā raudās tikko dzimis bērns, un arhitektūra paliks veca un jauna reizē. Sicīlija.

Life goes on III. Italians will enjoy their coffee, newborn baby will cry in some house on a street and architecture both will change and stay the same for centuries. Sicily.

Aljena Agnese_big city

Pastkarte no bērnības. Tā sajūta, kad vari pieturēties tētim pie rokas, iziet cauri pilsētai, kamēr noriet saule un zināt, ka tad, kad vairs nevarēsi, Tevi paņems klēpī. Barselona.

Postcard from childhood. That feeling when you hold your dad’s hand walking throught the whole city while the sun sets down, and to be sure that you will be carried in case you can’t walk any more. Barcelona.

driving dreaming home

Braucot sapņot. Vari būt vienlaikus Rīgā un citur. Domas var klejot apkārt pasaulei, un ir grūti pateikt, kur esi patiesībā. Rīga, Itālija.

Dreaming driving allows to be in Riga and in Syracuse at the same time. Our mind is free to roam all over the world. And it is hard to say where we are in reality. Riga, Syracuse.

 

mb AGN_9326

Brīvdabas palagi. Outdoor version.

Error 404

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.